ReproKolinska

Naša vizija je ostati vodilni slovenski ponudnik kakovostnih surovin za pekarsko industrijo, ki bodo pridelane in predelane v Sloveniji.

 

Sicer je proizvodnjo surovin za pekarsko industrijo podjetje Kolinska d.d. iz Ljubljane pričelo v letu 1971. V letu 2004 je prišlo do združitve podjetja Kolinska in Droga v podjetje DrogaKolinska d.d..

Program REPRO je B2B (business to business) program, ki v strukturi celotne dejavnosti podjetja DrogeKolinske d.d., ni predstavljal pomembnega obsega poslovanja, zato je bila tudi sprejeta odločitev s strani poslovodstva DrogeKolinska d.d. o prodaji REPRO programa. Strategija podjetja DrogaKolinska d.d. je bila, da se osredotoči na programe, ki imajo močno blagovno znamko (kot npr. Cocta, Argeta, Donat, …) in katerih prodaja je namenjena končnim uporabnikom (potrošnikom).

Untitled-2

Podjetje ReproKolinska d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom odkupa dejavnosti REPRO programa (program proizvodnje mešanic in izboljševalcev za pekarsko in slaščičarsko industrijo), ki ga je podjetje Droga Kolinska d.d. odprodalo v letu 2007. Ustanovljeno je bilo s strani managementa takratnega programa REPRO, tako da gre pri novoustanovljenem podjetju ReproKolinska d.o.o. za nadaljevanje 30 letne tradicije programa REPRO v okviru nove lastne pravne osebe.

Od vsega začetka je bila prodaja surovin za pekarsko industrijo usmerjena predvsem na tržišče nekdanje skupne države Jugoslavije in danes na novo nastale države na tem področju.

V okviru podjetja potekata proizvodnja (v Ljubljani) in prodaja izdelkov namenjenih pekarski industriji. S svojimi izdelki oskrbujemo pekarsko industrijo v Sloveniji in na trgih Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije ter Srbije. Poleg lastnih surovin za pekarsko industrije podjetje svojim kupcem dobavlja tudi komplementarno trgovsko blago za pekarsko in slaščičarsko industrijo kamor spadajo npr. marmelade, nadevi in ločilna sredstva.

DEJAVNOST

Končni produkti so glede na vrsto in končni namen razdeljeni v tri večje skupine:

  • Surovine  za pekarsko industrijo,
  • Surovine  za slaščičarsko industrijo,
  • Ločilna sredstva.

PRIDELANO IN PREDELANO V SLOVENIJI

 

ReproKolinska d.o.o. je specializirano za proizvodnjo surovin za pekarsko in slaščičarsko industrijo ter prodajo komplementarnega trgovskega blaga.

Podjetje uporablja v svoji proizvodnji surovine, ki so pridelane v Sloveniji in surovine, ko neobhodno potrebne vendar se ne proizvajajo v Sloveniji tako, da so vse pekarske surovine pridelane in predelane v Sloveniji.

Ostali ponudniki pekarskih surovin iz ostalih držav EU na slovenskem trgu v svoji proizvodnji ne uporabljajo slovenske surovine.

Podjetje REPROKOLINSKA d.o.o. je članica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP), ki deluje pod okriljem GZS. Zbornica je v sodelovanju s svojimi člani, slovenskimi kmetijskimi in živilskimi podjetji, v mesecu aprilu 2008 pričela z nacionalno kampanjo » KUPUJEM SLOVENSKO«. V omenjeno akcijo se je vključilo tudi naše podjetje, ki za svoje izdelke kupuje surovine, ki so pridelane in predelane v Sloveniji.

Naši izdelki so slovenski izdelki, to pomeni, da so kakovostni, varni, izhajajo iz slovenske tradicije in so sinonim za slovenski okus. Poleg vsega pa nakup slovenskih izdelkov pomeni tudi ohranitev delovnih mest na kmetijah in v živilsko predelovalni industriji..